Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana
Strona główna
ROK SZKOLNY 2018/2019

Rekrutacja

ROK SZKOLNY 2018/2019

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 Liceum Ogólnokształcacego im. Tomasza Zana w Pruszkowie - wersja pdf

Podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcacego im. Tomasza Zana w Pruszkowie - wersja pdf

Terminarz rekrutacji do klas I na rok szkolny 2018/2019 - wersja pdf

Folder Liceum Ogólnokształcacego im. Tomasza Zana - wersja pdf

 

Informacje dodatkowe:

1. Prosimy, aby podanie o przyjęcie do szkoły pobrane ze strony internetowej wydrukować na jednej kartce formatu A4 - dwustronnie, w niezmienionej formie.

2. Zdjęcia prosimy składać wraz z oryginałami dokumentów, tj. po zakwalifikowaniu do przyjęcia do szkoły.

3. Przypominamy, że szkoła nie jest objęta elektroniczną rekrutacją miasta stołecznego Warszawy.

4. Podania składamy w sekretariacie szkoły (II piętro) w godzinach 7:30 - 16:00.

5. Na prośbę rodziców informujemy, że w ubiegłym roku do naszej szkoły przyjęliśmy uczniów z punktacją  w przedziale 104 - 177 punktów uzyskanych łącznie ze świadectwa, egzaminu gimnazjalnego oraz innych osiągnięć.

 

 

Zarządzenie Nr 3 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 (Zarządzenie zmienione Zarządzeniem Nr 5 z dnia 7 lutego 2018 r.).

Zarządzenie Nr 5 z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019.

Załączniki do Zarządzenia Nr 5:

 

PLANOWANE KLASY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1a - przedmioty rozszerzone - j.polski, historia, wos

1b - przedmioty rozszerzone - j.angielski, matematyka, geografia

1c - przedmioty rozszerzone - biologia, chemia, Fizyka w naukach przyrodniczych - przedmiot uzupełniający realizowany według programu autorskiego

1d - przedmioty rozszerzone - j.angielski, matematyka, chemia