Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana
Strona główna

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,

że Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie

jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017

i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2017".

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania facebook logo png

WIKIPEDIA

 

W UZNANIU DLA SZKOŁY, NAUCZYCIELI, UCZNIÓW ...

Po raz kolejny!!!

liczba odwiedzin: 1023690

WOLONTARIAT!

 

KAŻDY MOŻE POMÓC!

Wolontariat zbiera plastikowe nakrętki. Pudełka znajdują się w pracowniach. Zachęcamy do zbiórki!

 

Szkolna Komisja Rrekrutacyjna informuje:

Kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczone za zgodnośc z oryginałem przez dyrektora gimnazjum przyjmowane będą:

23.06.17r. w godz.12.00 - 16.00

24.06.17r. (sobota) w godz. 8.30 - 14.30

26.06.17r. w godz.9.00 - 16.00

27.06.17r. w godz.9.00 - 16.00

28.06.17r. w godz.9.00 - 16.00

Terminarz rekrutacji do klas I na rok szkolny 2017/2018

Data

Postępowanie

od 23 czerwca  od godz. 12.00 do 28 czerwca  do godz. 16.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez dyrektora gimnazjum)

od 8 maja do 5 lipca  (najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)  

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso

5 lipca do godz.16.00

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

od 6 lipca od godz. 10.00  do 14 lipca do godz. 12.00       

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 14 lipca do godz. 16.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 14 lipca do godz. 16.00

poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

MATURA 2017!

CKE informuje

OKE informuje

Gratulujemy sukcesów na egzaminach ustnych - czekamy na wyniki pisemnych :)

trzymamy kciuki !!!

 

więcej szczegółów o EWD znajdziesz TUTAJ!

Istnieje możliwość zorganizowania w naszym Liceum sesji egzaminacyjnej FCE/First for Schools:

Istnieje również możliwość zorganizowania w naszym Liceum sesji egzaminacyjnej CAE:

szczegóły TUTAJ!

 • „Rob co chcesz, tylko…”

  Zaczęło się dość spokojnie, niczego nie świadomi uczniowie weszli do autokaru w Pruszkowie, aby nauczyciele po paru kilometrach przestawili kierownictwo wycieczki i ogólny plan.

  Wszyscy zadowoleni, że w końcu będzie wolne od szkoły,  a przy okazji nauczymy się czegoś w praktyce. Oczywiście to drugie się spełniło, bo klasa biologiczno-chemiczna nauczyła się obliczać azymut, a klasa geograficzno-matematyczna poznała pełne nazwy gatunkowe roślin (np. Firletka Poszarpana) i zwierząt z dokładnym wskazaniem.

 • AKADEMIA LIDERÓW

  Fundacja dr Bogusława Federa

   

  Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa oraz Liceum Ogólnokształcące im.Tomasza Zana kierując sie zbieżnymi celami dzialalności: