Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana
Strona główna

 

STATUT LO im.Tomasz Zana  - wersja pdf

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Szkolny zestaw programów nauczania - wersja pdf

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny - wersja pdf

Pomoc materialna - Wnioski do pobrania na stronie Urzędu Miasta Pruszków (http://pruszkow.bip.gmina.pl/index.php?id=236) lub  u pedagoga szkolnego.

Procedura zwalniania z nauki drugiego języka obcego - procedura;    wniosek 

e-Usprawiedliwienia - instrukcja - wersja pdf

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - wersja pdf

Podanie o wydanie duplikatu świadectwa maturalnego/ukończenia szkoły - wersja pdf

Reforma oświaty

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością - wersja pdf