Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana
Strona główna
Breaking news | PROJEKT v. 3 | Przystępuję do projektu CERTYFIKAT v. 3 | Opis i założenia | Warsztaty językowe | Informacje dla rodziców | CERTIFICATE HOLDERS |

 

 

 

 

PROJEKT    'CERTYFIKAT'

                                                 Honorowy Patronat Starosty Pruszkowskiego

Celem projektu Certyfikat jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć umożliwiających uczniom  Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana przystąpienia do egzaminu FCE (opcjonalnie CAE) Cambridge oraz uzyskanie przez nasze Liceum statusu Cambridge English Preparation Centre LANG LTC oraz Pretesting Institution.

Cele szczegółowe Projektu CERTYFIKAT:

1. Kształtowanie u uczniów postawy zaangażowania  oraz odpowiedzialności za własną edukację i rozwój, zdobywanie wiedzy, nabywanie i doskonalenie umiejętności - w tym porozumiewania się.  Promowanie postawy otwartości
i odpowiedzialności za siebie oraz za środowisko lokalne (społeczność szkolną)

 

2. Integracja społeczności uczniów i nauczycieli dzięki towarzyszącemu projektowi kursowi umiejętności komunikowania się w języku angielskim prowadzonemu dla nauczycieli innych przedmiotów.

 

3. Rozwijanie umiejętności współpracy poprzez uczestnictwo w zajęciach poświęconych komunikacji w języku angielskim - zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli.

 

4. Promowanie aktywnej i kreatywnej postawy wobec życia,  otoczenia bez względu na wiek, status społeczny, płeć czy stan posiadania.

 

5. Zdobycie przez LO im. Tomasza Zana tytułu Cambridge English Preparation Centre oraz statusu Pretesting Institution we współpracy z LANG LTC - drugim co do wielkości Centrum Egzaminacyjnym Cambridge English w Polsce.

 

Przewidywana liczba uczestników: 40 - 50

 

FAZY PROJEKTU:

A.    W ramach projektu młodzież liceum (40 - 50 uczniów) pracuje przez osiem miesięcy na dodatkowych zajęciach języka angielskiego w celu przystąpienia do egzaminu FCE (lub CAE);

B.    Pod koniec pierwszego semestru (w terminie 23.01-28.01.2017 lub 06.02-11.02.2017) planowany jest wyjazd na 6-dniowe warsztaty językowe do Londynu, organizowane przez Biuro Turystyczne ATAS; Koszt wyjazdu 1 uczestnika - wg kosztorysu.

C.      Równolegle 3 osobowa grupa nauczycieli podejmuje naukę języka angielskiego od podstaw w wersji komunikatywnej.

D.     W kwietniu 2017 zdecydowani uczniowie przystępują do egzaminu Cambridge zorganizowanego w LO im. Tomasza Zana we współpracy
z ośrodkiem egzaminacyjnym LANG LTC.

 

 

Koordynator Projektu Certyfikat:      

Katarzyna Szymańska                      

Kontakt: e-mail:        ZanCertyfikat@gmail.com