Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana
Strona główna
Breaking news | PROJEKT v. 3 | Przystępuję do projektu CERTYFIKAT v. 3 | Opis i założenia | Warsztaty językowe | Informacje dla rodziców | CERTIFICATE HOLDERS |

PROJEKT v. 3

 

https://drive.google.com/open?id=0B-kZ395CxiZeYkc1RmZTaFBmYzg

 

 

ZAŁOŻENIA i WARUNKI PRACY
W RAMACH PROJEKTU CERTYFIKAT v. 3

 

1.  Cel projektu: podejście do egzaminu FCE (FCEfS) w sesji styczniowej 2018

2.  Projekt adresowany jest przede wszystkim do uczniów LO im. Tomasza Zana klasy 2 i 3.
     Niemniej jednak w projekcie mogą brać udział chętni uczniowie innych pruszkowskich
     (i nie tylko) szkół pod rygorem przyjęcia warunków i zobowiązań wynikających z udziału
     w Projekcie.

3.  Czas realizacji Projektu v. 3                    od 5 września 2017 do 31 stycznia 2018

4.  W pierwszym tygodniu 04-08.09 Uczestnik otrzymuje drogą mailową link do materiałów
     przeznaczonych do samodzielnego przerobienia.

5.  Począwszy od drugiego tygodnia trwania projektu zostaną wyznaczone terminy
     (dni i godziny) na:

5.1  jedno obowiązkowe spotkanie konsultacyjne przeznaczone na ćwiczenia ze słuchania, objaśnienie ew. niejasności, sprawdzenie wyników pracy własnej, omówienie strategii oraz zgłoszenie innych potrzeb;

5.2  jedno obowiązkowe spotkanie przeznaczone na zajęcia z mówienia;

5.3  omówienie prac pisemnych będzie odbywać się w dodatkowych terminach – uzgadnianych na bieżąco;

6.  Próbne egzaminy FCE (pilotaż 1 i 2, ew. 3) odbędą się w trybie i na warunkach
     uzgodnionych z Uczestnikami projektu.  
     Wszyscy Uczestnicy biorą udział w próbnym egzaminie ustnym.

7.  Liczba Uczestników jest ograniczona. Uczestnik, który nie wywiązuje się 
     z przyjętych dobrowolnie obowiązków traci prawo uczestniczenia  w projekcie.

8.  Udział w projekcie jest bezpłatny, natomiast należy liczyć się z poniesieniem
     kosztu egzaminu w kwocie 600 zł (do końca stycznia 2018).

9.  Deklarację przystąpienia do projektu należy złożyć u koordynatora.
     We wszystkich sprawach wątpliwych, spornych lub niejednoznacznie określonych
     w niniejszych Założeniach (...) należy kontaktować się  z  p. Katarzyną Szymańską
     (Koordynator Projektu) – w szkole lub za pośrednictwem poczty:

      ZanCertyfikat@gmail.com; LUB kswhatever54@gmail.com

10. Polecane linki to m.in.:    http://www.englishrevealed.co.uk/fce.php
                                           https://www.usingenglish.com/