Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana
Strona główna

Lista przedmiotów

WWWNazwaSkrót
biologia b
biologia rozszerzona r_b
chemia ch
chemia rozszerzona r_ch
edukacja dla bezpieczeństwa edb
etyka e
fizyka fiz
fizyka rozszerzona r_f
fizyka w naukach przyrodniczych fiz_n_p
geografia g
geografia rozszerzona r_g
godzina z wychowawcą gw
historia h
historia i społeczeństwo h_sp
historia rozszerzona r_h
informatyka inf
j. angielski j. ang
j. angielski rozszerzony r_j.ang
j. francuski fr
j. niemiecki niem
j. polski jp
j. polski rozszerzony r_j.p
j. rosyjski ros
matematyka m
matematyka rozszerzona r_m
podstawy przedsiębiorczości pp
przyroda p
religia rel
wiedza o kulturze wok
wiedza o społeczeństwie wos
wiedza o społeczeństwie rozszerzona r_wos
wychowanie do życia w rodzinie wdz
wychowanie fizyczne wf